Másodlagos szőlőérlelési módszerek hatása a szőlő minőségére és mennyiségére

A világ szőlő- és bortermelésében mindig történnek próbálkozások a termés mennyiségi és minőségi jellemzőinek javítására. Ezek egy része csak ideig - óráig, míg mások hosszú távon életképesek.

A szőlészeti vonatkozású törekvések közül régóta ismert a sherry borok alapanyagának előállítási és beltartalmi értékeinek változása. Kevésbé ismert viszont néhány újabbnak tekinthető módszer (D.M.R., jégbor, stb.) magyarországi alkalmazhatósága (fajták alkalmassága, évjárat hatása, stb.) a termésre gyakorolt élettani, mennyiségi és minőségi hatása.

A D.MR. egy francia rövidítés, double maturation raisoneé, ami magyarul körülbelül annyit jelent, hogy a szőlő dupla (kettős), racionális (átgondolt) érlelése. A módszer lényege, hogy szálvesszős metszésű tőkék esetében a tervezett szüreti időpont előtt mintegy 10-30 nappal a szálveszőt levágva - ezáltal kényszerérést előidézve - hatást lehet gyakorolni a szőlő fiziológiai folyamataira. E folyamatok során a szőlőbogyóban a cukor, a savak, az íz- és aromaanyagok koncentrálódnak, mert a szálvessző levágása miatt a fürt jelentős mennyiségű vizet veszít. A D.M.R. módszerrel készített borok jellegükben hasonlítanak a késői szüretelésű borokhoz. Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a természetes cukrot tartalmazó csemegeborok előállításának termesztési kockázata csökkenthető, hiszen a D.M.R. módszer esetén a szüret időpontja, még a "szokásos" időpontra esik.

A munka keretében tisztázni szükséges a eredményes beavatkozára alkalmas fajták körét és az évjáratok befolyásoló szerepét. Vizsgálni kell továbbá a másodlagos érlelési folyamat során lejátszódó élettani változásokat és az eredményként létrejövő termés beltartalmi értékeit, különös tekintettel az íz - és zamatanyagokra, valamint a fogyasztók egészségére hatást gyakorló összetevőkre.

A vizsgálatokban olyan fajták többéves bevonására van szükség, amelyek reprezentálnak egy - egy fajtacsoportot (convar. pontica, orientalis és occidentalis valamint hibridfajták). A vizsgálat helyszíne a Szőlészeti Tanszék Kísérleti Telepe Szigetcsép (Kunsági borvidék), ahol a módszeres vizsgálatokra a (kezelés, ismétlés) alkalmas ültetvények vannak.

Minthogy az évjáratnak a feltételezések szerint komoly szerepe van az eredmények alakulásában ezért minimálisan 3 évjárat vizsgálati eredményeire van szükség.

Várható eredmények

A módszerek alkalmazhatóságának tudományos alapú, megbízható vizsgálata után az ötletszerűségből át lehet térni azok tervszerű, tudatos használatára.

A megjelenő minden bizonnyal új ízvilág lehetővé teszi az áruskála bővítését, szélesítését. Az alapvetően szőlészeti technológiai módszerekkel előállított új termékek végeredményben a gasztronómiában érik el a végcéljukat, de marketing jellegük sem elhanyagolható.

magyar