A szőlő fitoplazmás betegségei

A fitoplazma okozta Szőlősárgaság betegségek (a Feketevesszőjűség és az Aranyszínű sárgaság) járványtani tulajdonságainak vizsgálata, valamint a Feketevesszőjűség betegség szőlészeti és borászati vonatkozásainak vizsgálata a Vitis vinifera fajták teljesítményére

Szőlőn előforduló fitoplazmás betegségek, mint a Bois noir (Feketevesszőjűség) és Flavescence dorée (Aranyszínű sárgaság) járványtani vizsgálata: kórokozó elterjedése kultúr- és gyomnövényeken, vad rezervoárok és rovarvektorainak monitorozása, ’Candidatus Phytoplasma spp.’ molekuláris jellemzése, kórokozó-rovarvektor interakciók vizsgálata.

A ‘Candidatus Phytoplasma solani’ okozta Bois noir betegség szőlősárgaság betegség hatásainak tanulmányozása a szőlő vegetatív és generatív teljesítményére, a mennyiségi és minőségi kártételek csökkentése kémiai kezelésekkel.

magyar