Szoftverfejlesztés a szőlőfajták ampelometriai jellemzéséhez

A termesztésben és gyűjteményekben fellelhető szőlőfajták száma egyes becslések szerint meghaladja, a 10000. Ez a magas fajtaszám megköveteli a hatékony azonosítást. Az ampelometria, a szőlőfajták leveleinek metrikus jellemzése hatékony módszernek bizonyult a jellemzésben és azonosításban. Együttműködésben több hazai és nemzetközi kutatóhellyel létrehoztunk egy szoftvert: GRA.LE.D. (GRApevine LEaf Digitalization) azzal a céllal, hogy a lombozat minél részletesebb jellemzése lehetővé váljon. A program az egyedi levelek több mint 50 biometriai adatát képes lemérni, mely adatok statisztikailag értékelhetőek. Eddigi vizsgálataink igazolták, hogy a szoftver alkalmas a fajták és klónok elkülönítésére, valamint az ökológiai és termesztéstechnológiai tényezők hatása is tanulmányozható.

magyar