Dr. Bisztray György Dénes egyetemi tanár

Tanulmányok

 • 1966: általános iskola, Bartók Béla Ált. Isk. Budapest;
 • 1970: középiskola, József Attila Gimnázium, Budapest (francia szak) Gimnáziumi érettségi;
 • 1975: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, OTDK első helyezés az Új módszer görögdinnye fuzáriumérzékenység vizsgálatára c. dolgozattal;
 • 1976: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Termesztő szak, Okleveles kertészmérnök, (11/1976. 06. 23.).Diplomamunka címe: Görögdinnye fuzáriumtesztelési módszerek fejlesztése. (témavezető: Dr. Barna Béla);
 • 1977: Szövettenyésztési továbbképző tanfolyam elvégzése (ELTE, Prof. Maróti Mihály);
 • 1977: Szövettenyésztési gyakorlati (1 hónap) kurzus (Fertődi Kutató Intézet, Zatykó József);
 • 1980: oklevél, Növényélettan és Virológia, továbbképző tanfolyam (11 hónap) SZBK Növényélettani Intézet, Szeged (1980. 08. 15.);
 • 1981: oklevél, Citogenetikai továbbképzés (11 hónap) SZBK Genetikai Intézet (1981. 08. 12.);
 • 1983: egyetemi doktori fokozat "summa cum laude" (ELTE - genetika),(D-2523/1980; 1983. 06. 18.). Növényi kromoszómák tömegizolálása, biokémiai és szerkezetvizsgálata. (témavezető: Dr. Hadlaczky Gyula);
 • 1984: Iztóptechnikai tanfolyam elvégzése (Műszaki Egyetem);
 • 1996: Szakfordítói képesítés, angol nyelvből állami felsőfokú nyelvvizsga, (ELTE) (4/1977);
 • 1997: Ph.D., biológia, ELTE, odaítélés alapján (0-221/97; 1997. 04. 23.);
 • 2000: tankönyv szerzői nívódíj (Tankönyv fejezet írásért, a Genetikai variabilitás a növényekben fehérje és DNS szinten – Molekuláris diagnosztika, Szerk: Hajósné Novák Márta. könyvben);
 • 2002: Széchenyi István díj;
 • 2002: Dr. habil fokozat megszerzése. Szent István Egyetem, Gödöllő;
 • 2003: EU források és projekt menedzsment tanfolyam (BKAE, Budapest).

Nyelvvizsgák, nyelvismeret

 • 1984: Idegennyelvi Továbbképző Központ - angol, középfok(A 40353/1984);
 • 1984: Idegennyelvi Továbbképző Központ - angol, élő természettudományok szakmai nyelvi anyaggal bővített középfok(Sz 13159/1984);
 • 1995: ELTE TTK Idegennyelvi Központfrancia alapfok minősítő bizonyítvány Ph.D. fokozat szerzéséhez(1995. 01. 23);
 • 1997: ELTE TTK Idegennyelvi Központangol felsőfokú állami nyelvvizsga, szakfordítói képesítés(4/1997. 06. 23).

Idegennyelvű oktatási és tananyagfejlesztési gyakorlat a Lausanne Egyetemen francia nyelven és angol nyelven; a BCU kertészettudományi Karán, valamint az Erasmus program keretében Olaszországban a Potenza Egyetemen.

Szakmai tevékenység és munkakörök

 • 1971-1972: tudományos diákkörös a Kertészeti Egyetem Kémia és Biokémia Tanszékén (Tóth Árpád vezetésével), szabad, és kötött aminosavak elválasztása vékonyréteg és gázkromatográfiás módszerekkel;
 • 1972-1976: tudományos diákkörösként kutató oktató munka végzése a Kertészeti Egyetem Növényörökléstani és Nemesítési Tanszékén (Dr. Barna Béla irányításával), görögdinnye fuzáriumérzékenység vizsgálata;
 • 1976-1977: tudományos gyakornok Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutató Intézet (GyDKI), egynyári dísznövények nemesítése, magtermesztése (Dr Kovács Zoltán vezetésével);
 • 1977-1981: tudományos segédmunkatárs (GyDKI), egynyári dísznövények nemesítése, szövettenyésztése;
 • 1978: megbízzák a GyDKI új Dísznövényszövettenyésztési Laboratórium kialakításával és vezetésével;
 • 1979-1981: belföldi ösztöndíjasként dolgozik az MTA SZBK-ban és megbízzák egynyári dísznövények sejtfúziós kísérleteinek végzésével;
 • 1981-1983: tudományos segédmunkatárs, MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (NKI), növényi vírusok identifikálása (Dr. Beczner László vezetésével);
 • 1983-1987: tudományos munkatárs MTA NKI, Virológiai csoport, viroidok, vírusok vizsgálata, gabonvírusok azonosítása;
 • 1987: British Council ösztöndíjasként molekuláris genetikai továbbképzés, (John Innes Inst. Norwich) J. Stanley laboratóriumában (5 hónap), gemini vírus kutatás;
 • 1987-1991: tudományos munkatárs, MTA, NKI, Biotechnológiai Osztály (Vezető: Dr Balázs Ervin), búza vírusok, viroidok kutatása, növényi vírusdiagnosztika;
 • 1989-1990: meghívott posztdoktorális kutató Prof. L.E. Pratt laboratóriumában, University of Georgia, USA. Fitokróm molekuláris genetikai kutatás;
 • 1991-1993: meghívott oktató-kutató ("premier assistante") Prof. J-P. Zryd sejtgenetikai részlegében, a Lausanne-i Egyetemen, Svájcban. Növényi sejtgenetika és élettan oktatás, moha-fitokróm kutatás;
 • 1993-tól: tudományos munkatárs, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Kertészettudományi Kar (KTK), Genetika és Növénynemesítés Tanszék;
 • 1994-től: egyetemi adjunktus, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Kertészettudományi Kar (KTK), Genetika és Növénynemesítés Tanszék;
 • 1995-től: Molekuláris Genetikai Laboratórium vezető, KÉE-KTK, Genetika és Növénynemesítés Tanszék. Molekuláris markerezés, dinnye regeneráció, rezisztenciagenetikai kutatások;
 • 1997-től: egyetemi docens, KÉE-KTK, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Genetika és Kertészeti Növénynemesítési Tanszék. Molekuláris genetika és biotechnológia vonatkozású tantárgyak oktatása, Molekuláris Genetikai Laboratórium vezetése. Fejlődésgenetikai, rezisztenciagenetikai és biotechnológiai kutatások;
 • 2002-től: a SZIE-KTK Genetika és Kertészeti Növénynemesítés Tanszékén tanszékvezető-helyettes;
 • 2003-tól: a Budapesti Corvinus Egyetem Kertésyettudománzi Kar Genetika és Növénynemesítés Tanszék, egyetemi docens, molekuláris genetikai labor vezetője, tanszékvezető helyettes;
 • 2004-tól: tagja a kar Külügyi Bizottságának;
 • 2005-től: beválasztják a Kertészettudományi Kari Tanácsba;
 • 2006-tól: a karon a Külügyi Bizottság elnöke.

Részvétel a hazai és nemezetközi szakmai fórumok munkájában

(Tudományos és közéleti tevékenység)

 • 1991-1993: Svájci Biokémiai Egyesület (USGEB) - tag;
 • 1980-1989: Magyar Agrártudományi Egyesület - tag;
 • 1980-1988: Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztály - tag;
 • 1994-től: Magyar Genetikusok Egyesülete - tag;
 • 1994-től: Magyar Növénynemesítők Egyesülete - tag;
 • 1997-től: Magyar Kertészeti Társaság - tag;
 • 2000-től: ISHS (Nemzetközi Kertészeti Társaság) - tag;
 • 2002-től: Kertészeti Társaság Biotechnológiai szakosztály - tag;
 • 2002-től: Kertészeti Társaság Genetika és Kertészeti Növénynemesítési Szakosztály, titkár majd elnök;
 • 2002-től: Országos Zöldség Génbanki Tanács - titkár;
 • 2003-tól: az V. Nemzetközi Kertészeti Biotechnológiai Szimpózium (5th IVCHB, Debrecen, 2004) szervező bizottsága - tag;
 • 2004-től: az International Journal of Horticultural Science tudományos folyóirat szerkeztőbizottság - tag;
 • 2004-től: Haberlandt Price nemzetközi díj (német-osztrák-magyar) alapító tagja, kuratórium - titkár;
 • 2005-től: Kertészet és Kertépítészet szakmai és tudományos folyóirat szerkesztőbizottság - tag.

Publikációs tevékenység eredményei és alkotások

Tudományos publikációk és szakcikkek: 234, ebből idegen nyelvű teljes lektorált cikk: 56.
Könyvek, jegyzetek: 14, ebből idegen nyelvű: 3.
Kumulatív Impakt Faktor: 48.557.
Független hivatkozások száma: 240.

Angol magyar nagyszótár mezőgazdasági szakszavak szaklektora (1999).

Fajta előállítás: 1 db: Panda F1, új görögdinnyefajta (2000).
Beadott szabadalmak száma: 4 db.

magyar