Dr. Lukácsy György publikációi

BALOGH I. - TÓTHNÉ SURÁNYI K. - LUKÁCSY GY. (2002): A talajhasznosítás és talajvédelem néhány szempontja a Tokaj-hegyaljai borvidéken. Borászati Füzetek, 12., 1: 8-11. p.

BALOGH I. - TÓTHNÉ SURÁNYI K. - LUKÁCSY GY. (2002):A talaj káliumtartalmának alakulása egy észak-magyarországi szőlőültetvényben (The constellation of the potassium content of the soil in a vineyard of northern Hungary). Kertgazdaság 34., 4: 18-24. p.

BALOGH I. - VÉGHELYI K. - LUKÁCSY GY. (2001): Szőlővédelmi problémák az elhanyagolt szőlőültetvények közelében. Borászati Füzetek, 11., 1: 11-14. p.

BARÓCSI, Z. - BALOGH, I. - KÁLLAI, M. - LUKÁCSY GY. (2001): The effect of bud density on the composition of colour in red wines. International Journal of Horticulutral Science, 7., 3-4:63-68. p.

BARÓCSI, Z. - LUKÁCSY GY. (2001): A rügyterhelés hatása néhány kékszőlőfajta borának összetételére. Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar 7. Ifjúsági Tudományos Ülésszak. Talajtan-növénytermesztés Szekció előadásai, 2001. március 29.

BÉNYEI, F. - LŐRINCZ, A.- GÁCSI, T. - LUKÁCSY, GY. (2003): The Results of the Cross breeding of the Department of Viticulture. Proc. VIIIth I.C. on Grape, 26-31 August 2002, Kecskemét - Hungary, Acta Horticulturae 603, ISHS, Volume 2, 697-699.p.

BÉNYEI, F. - LŐRINCZ, A. - LUKÁCSY, GY. (2004): A keresztezéses nemesítés eredményei a Szőlészeti Tanszéken. X. Növénynemesítési Tudományos Napok 2004. február 18-19. Összefoglalók. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

BÉNYEI F. - LŐRINCZ A. - LUKÁCSY GY. - ULCZ A. (2005): A rügyterhelés hatása a Kékfrankos és Olaszrizling fajták termésének mennyiségére és minőségére (The effect of the bud load ont he yield and the quality of the Kékfrankos and the Wlesh rizling cultivars). Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-21., Budapest, 298-299. p.

BÉNYEI F. - LŐRINCZ A. - LUKÁCSY GY. - ZANATHY G. - FAZEKAS I. (2005): Fitotechnológiai eljárás hatása a termés minőségére (The effect of the fitotechnical operation on the quality of the grape). Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-21., Budapest, 300-301. p.

LŐRINCZ A. - LUKÁCSY GY. - ZANATHY G. (2003): A fürtritkítás hatása a szőlő teljesítményére I. A nemzetközi szakirodalom áttekintése. Borászati Füzetek (Kutatás). 1:1-10.p.

LŐRINCZ, A. - LUKÁCSY, GY. - ZANATHY, G. - BARÓCSI, Z.(2003): A fürtritkítás kulcskérdései. Kertészet és Szőlészet 3: 7-8.p.

LUKÁCSY GY. (2002): A rügyterhelés hatása a Zweigelt fajta fitotechnikai mutatóinak alakulására (The effect of the bud load on the fitotechnical parameters of Zweigelt variety). XLIV. Georgikon Napok, Stabilitás és Intézményrendszer az Agrárgazdaságban Tudományos Konferencia Kiadványa, 64. p.

LUKÁCSY GY. (2002): A Zweigelt fajta rügyterhelés vizsgálata egyesfüggönyművelésen (Investigation of budload of Zweigelt variety on single curtain tarining system). III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok Kiadványa, 2. kötet, 77-82. p.

LUKÁCSY GY. - BALOGH I.(2003): Összefüggés a fürtválogatás időpontja és a Furmint - Hárslevelű tőkék mennyiségi - minőségi mutatói között Tokaj-Hegyalján (The relationship between the timing of fruit thinning and quantitaive and qualitative indexes of the vines of the Furmint, Hárslevelű varieties (Vitis vinifera L.) in Tokaj-Hegyalja. Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak 2003. november 6-7., Budapest, 522-523. p.

LUKÁCSY GY. - BALOGH I. (2003): A fürtritkítás mértékének hatása a Furmint és a Hárslevelű fajták teljesítményére Tokaj-Hegyalján (The effect of the severity of the fruitthinning on the productivity of Furmint and Hárslevelű (Vitis vinifera L.) in Tokaj-Hegyalja). Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak 2003. november 6-7., Budapest, 524-525. p.

LUKÁCSY GY. - BALOGH I. - LŐRINCZ A. (2003): A fürtritkítás hatása az érésmenetre a 2003-as évjáratban Tokaj-Hegyalján. Borászati Füzetek (Kutatás), 5: 5-10. p.

LUKÁCSY GY. - BALOGH, I. - ZANATHY, G. - KOVÁCS, T. (2003): A fürtritkítás szerepe az integrált szőlőtermesztésben Tokajhegyalja példáján. Integrált kertészeti termesztés, SZAB Kertészeti Munkabizottságának tudományos ülése, Szarvas, 2003. október 17. 263-268.p.

LUKÁCSY GY. - BARÓCSI Z.- HERCZEG P. - SÁROSSY E. - BALOGH I. - FAZEKAS I. - LŐRINCZ A.- ZANATHY G. (2003): A fürtrikítás hatása a szőlő teljesítményére II. A Szőlészeti Tanszéken az elmúlt évtizedben végzett fürtritkítási kísérletek eredményei. Borászati Füzetek, (Kutatás), 2: 1-10. p.

LUKÁCSY GY. - GÁCSI T. - ZANATHY G. - LŐRINCZ A. - BÉNYEI F. (2005): A rezisztencia nemesítés eredményei a Corvinus Egyetem Szőlészeti Tanszékén. XI. Növénynemesítési Tudományos Napok 2005. március 3-4. Összefoglalók. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest

LUKÁCSY GY. -KOVÁCS T. - BALOGH I.(2005): A fürtritkítás idejének és mértékének a Furmint és a Hárslevelű fajták generatív teljesítményére Tokaj-Hegyalján (The effect of the time and the severity of fruit thinning ont he generative performance of Furmint and Hárslevelű (Vitis vinifera L.) cultivars in Tokaj-Hegyalja). Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-21., Budapest, 278-279. p.

LUKÁCSY GY. - LŐRINCZ A. (2005): Szőlő- és bortermelés a Föld átellenes oldalán. Új-Zélandi panoráma. Borászati füzetek 15. 2: 20-27. p. LUKÁCSY GY. - LŐRINCZ A. (2005):A Föld másik oldalán. Kertészet és Szőlészet, 54., 23: 13-14. p.

LUKÁCSY GY. - LŐRINCZ A. - ZANATHY G. (2002): A rügyterhelés hatása a Zweigelt fajta teljesítményére. Borászati Füzetek (Kutatási rovat) 12., 3:1-6. p.

LUKÁCSY GY. - SIMONNÉ SARKADI L. - STEFANOVITSNÉ BÁNYAI É. - KOVÁCS T. -BALOGH ISTVÁN SÁNDOR (2005): A fürtritkítás hatása a must szabad aminosavtartalmának alakulására Tokaj-Hegyalján. Erdei Ferenc III. Todományos konferencia "A vidék jövöéért, a jövő vidékéért" (2005. augusztus 23-2. Kecskemét). Pószter.

LUKÁCSY, GY. - STEFANOVITS-BÁNYAI, E. - BALOGH, I. (2004): Metal elements in the juice and the wine of the cultivar Furmint and Hárslevelű grown in Tokaj. Proceedings of the 6 th International Symposium on Metal Elements in Enviroment, Medicine and Biology (Timisoara, November 8-10, 2004), Tome VI., 299-302. p.

LUKÁCSY GY. - STEFANOVITSNÉ BÁNYAI É. - FAZEKAS ISTVÁN - BALOGH ISTVÁN SÁNDOR (2004): A fürtritkítás idejének és mértékének hatása a Furmint fajta mustjának és borának mikroelem összetételére. Proceedings, Szeged 11th Symposium on Analytical and Enviromental Problems (Szeged, SZAB 27 th September 2004), 212-216. p.

LUKÁCSY GY. - STEFANOVITSNÉ BÁNYAI É. - FAZEKAS ISTVÁN - KOVÁCS T. -BALOGH ISTVÁN SÁNDOR (2005): A terméskorlátozás hatása a vessző peroxidáz enzim aktivitására. Erdei Ferenc III. Todományos konferencia "A vidék jövöéért, a jövő vidékéért" (2005. augusztus 23-2. Kecskemét). Pószter.

LUKÁCSY GY. -STEFANOVITS-BÁNYAI É. - FAZEKAS I. - KOVÁCS T. - BALOGH I.(2005): A peroxidáz enzim aktivitásának alakulása a fürtritkítással kezelt tőkék levelében (Changes of peroxidase enzyme activity in the leaf of the vine treated with fruit thinning). Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-21., Budapest, 320-321. p.

LUKÁCSY, GY. - STEFANOVITS-BÁNYAI, E. - HEGEDŰS, A. - BALOGH, I. (2006): Changes of the mineral element composition of the grape juice with the aplication of yield regulation in the vineyard pracitce. Proceedings of the International Symposium on Trace Elements in the Food Chain (Budapest, May 25-27., 2006., 241-245. p.

LUKACSY GY. - STEFANOVITS-BÁNYAI E. - SIMON-SARKADI L. -- BALOGH I. (2005): Evaluation of the free amino acid and the primary amino nitrogen content of the juice and the wine of the Furmint and the Hárslevelű cultivars in Tokaj wine region. In Vino Analytica Scientia, Montpellier, July 7-9. 2005. Abstractbook, 149. p.

LUKÁCSY GY. - STEFANOVITSNÉ BÁNYAI É. - VARGA ZS. - BALOGH I. (2005): A fürtritkítás idejének hatása a Furmint és a Hárslevelű mustjának és borának Mg-tartalmára Tokaj-Hegyalján. 9. Magyar Magnézium Szimpózium 2005. május 19-20 Eger. Program és összefoglalók 13-14. p.

LUKÁCSY GY. - STEFANOVITSNÉ BÁNYAI É. - ZANATHY GÁBOR - BALOGH ISTVÁN SÁNDOR (2005): A must és a bor kálcium- és magnéziumtartalmának alakulása a fürtterhelés függvényében. Proceedings, Szeged 12th Symposium on Analytical and Enviromental Problems (Szeged, SZAB 26 th September 2005), 395-399. p.

LUKÁCSY GY. -ZANATHY G. - KOVÁCS T. - BALOGH I.(2005): A termésszabályzás hatása a szőlőtőkék vegetatív teljesítményére (The effect of the fruit thinning on the vegetativ production of the vine). Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-21., Budapest, 322-323. p.

SÁRDI É. - STEFANOVITS-BÁNYAI E. - TORDAI E. - LUKACSY GY. - BALOGH I. (2005): Evaluation of the glucose and the fructose content of the grape juice utilizing Overpressured Layer Chromatographic (OPLC) separation method. In Vino Analytica Scientia, Montpellier, July 7-9. 2005. Abstractbook, 150. p.

SÁRDI É. - TORDAI E. - LUKACSY GY. - STEFANOVITS-BÁNYAI É. - BALOGH I. (2006): A termőfajta és a fürtritkítás hatása a szőlőbogyók glükóz/fruktóz arányának alakulására Tokaj-Hegyalján. XI. Növénynemesítési Tudományos Napok 2006. március 7-8. Összefoglalók, 144. p.

TÓTHNÉ SURÁNYI K. - BALOGH I. - LUKÁCSY GY. (2003): A magnézium ellátás szerepe néhány magyarországi szőlőtermesztő tájon (The role of the Mg supply in some vine growing regions of Hungary). 8. Magyar Magnézium Szimpózium 2003. május 29-30. Hajdúszoboszló, 27-29. p.

TÓTHNÉ SURÁNYI K. - BALOGH I. - LUKÁCSY GY. (2003): A magnézium ellátás szerepe néhány magyarországi borvidéken (The role of the Mg supply in some vine growing regions of Hungary). Integrált kertészeti termesztés, SZAB Kertészeti Munkabizottságának tudományos ülése, Szarvas, 2003. október 17. 175-180. p.

ZANATHY G. - LŐRINCZ A. - LUKÁCSY GY. (2002): A Sárga ortlibi tündöklése és bukása. Kertészet és Szőlészet, 51., 9: 4. p.

ZANATHY G. - LŐRINCZ A. - LUKÁCSY GY. (2005): Kocsánybénulás - jobb a megelőzés. Kertészet és Szőlészet 20: 15-16.p.

ZANATHY G. - LŐRINCZ A. - LUKÁCSY GY. - VARGA ZS. (2005): Koicsánybénulás a szakirodalom tükrében. Borászati Füzetek (Kutatási rovat) 15., 3. 1-15. p.

ZANATHY, G. - LUKÁCSY, GY. - BARÓCSI, Z. - FAZEKAS, I. (2003): Die Wirkung von Laubfläche auf dem Botrytisbefall der Rebe (c.v. Palatina) in Versuchen auf dem Standort Szigetcsép. 4. Symposium Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau. 22. - 25. September 2003. Wien 169-170.p.

Kéziratok

BÉNYEI F. - FAZEKAS I. - LŐRINCZ A. - LUKÁCSY GY. - ZANATHY G. (2002): Hazai nemesítésű fajták termesztési és borászati értékelése. NKFP projekt a "Kárpát-medence kertészeti növényei genetikai diverzitásának feltárása, megőrzése és hasznosítása a lakosság életminőségének javítására" (Részjelentés, kézirat). Budapest. 10 p.

BÉNYEI F. - LŐRINCZ A. - ZANATHY G. - FAZEKAS I. -LUKÁCSY GY. - (2003): Hazai nemesítésű fajták termesztési és borászati értékelése. NKFP projekt a "Kárpát-medence kertészeti növényei genetikai diverzitásának feltárása, megőrzése és hasznosítása a lakosság életminőségének javítására" (Jelentés, kézirat). Budapest. 10 p.

LŐRINCZ A. - BÉNYEI F. - ÉLES S.-né - FAZEKAS I. - LUKÁCSY GY. - MARCINKÓ F. - ZANATHY G. (2002): Régi magyar fajták összehasonlító morfológiai, biológiai értékelése. NKFP projekt a "Kárpát-medence kertészeti növényei genetikai diverzitásának feltárása, megőrzése és hasznosítása a lakosság életminőségének javítására" (Jelentés, kézirat). Budapest. 48 p.

magyar