Szőlészet szakmai modul

A Szőlészeti Tanszéken választható Szőlészet szakmai modult az alábbi képzésekben választhatják hallgatóink:

 • Kertészmérnök BSc szak nappali és levelező (Budapest, Beregszász, Nyárádszereda, Zenta) tagozatán
 • Kertészmérnök MSc szak nappali és levelező szakon
 • Környezetgazdálkodási Agrármérnök szak nappali tagozatán

Információ a szakirányválasztáshoz (BSc II. évfolyam nappali és levelező tagozat):

 • A jelentkezést a Hallgató a Tanszék által kiadott jelentkezési lap kitöltésével teheti meg, melyet minden év tavaszán köteles leadni a Dékáni Hivatalban.
 • A 2017/2018-es tanév tavaszi félvében a szakirányválasztás első fordulójának határideje 2018. március 16., a második forduló határideje 2017. április 10.
 • A TVSz 31.§ szerint az a hallgató kerülhet szakirányra, választhat specializációt, akinek kreditekkel súlyozott kumulatív tanulmányi átlaga legalább 2,5
 • BSc Szőlészet szakirány választásának feltételei [PDF]. A szakirányválasztás feltételei változatlanul érvényesek a 2016/2017-es tanévben is.
 • Kertészmérnök BSc nappali tagozat Szőlészet szakirányválasztási jelentkezési lap [DOC] [PDF]
 • Kertészmérnök BSc levelező tagozat Szőlészet szakirányválasztási jelentkezési lap [DOC] [PDF]
 • Környezetgazdálkodási agrármérnök szakirányválasztási lap [DOC] [PDF]

Szakirányválasztás mester képzésen

 • Kertészmérnök MSc Szőlészeti szakirány jelentkezési lap [DOC] [PDF]

A 2017/2018 tanév során Szőlészet szakirányra felvételt nyertek

1. forduló
AGKSXP
ANA3MR
CSGIIX
FV69DY
GQORUS
PQCU14
R7RO0C
RCMWFJ
TMCSG3
XDFAVL
2. forduló
AEUIG9
DGVQJX

 

magyar